Gabinet logopedyczny/neurologopedyczny

Nazywam się Monika Fąka, 

Jestem absolwentką pięcioletnich studiów logopedycznych, studiów neurologopedycznych, oligofrenopedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą autyzmu. 

Logopedą i nauczycielem w szkole specjalnej i logopedą w przedszkolu ogólnodostępnym. Pracuję z dziećmi i młodzieżą z różnymi wyzwaniami. 

Zajmuję się:
 • diagnozą i terapią dzieci z wadami wymowy, z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, 
 • terapią dzieci ze spektrum autyzmu, 
 • terapią dzieci z zaburzeniami neurologicznymi i wadami genetycznymi, 
 • terapią dzieci z mutyzmem, 
 • wprowadzaniem komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC), 
 • konsultacjami niemowląt i małych dzieci. 

Cenię sobie holistyczne podejście w pracy logopedy. Pomagają mi w tym ukończone studia podyplomowe, liczne szkolenia i kursy, dzięki którym wykorzystuję różne metody i podejścia terapeutyczne. Dzięki wiedzy połączonej z praktyką stosuję m.in.: 
 • metodę symultaniczno – sekwencyjną, 
 • Makaton, 
 • Piktogramy, 
 • metodę Knillów, 
 • masaż logopedyczny, 
 • terapię ręki, 
 • program interwencyjny oparty o integrację odruchów Sally Goddard Blytthe. 

Celem mojej pracy jest to, by każdy z kim pracuję (bawię, terapeutyzuję) czerpał radość z pokonanej trudności i stawał się bardziej samodzielny, przygotowany do mierzenia się z codziennością. 


Zapraszam na konsultację 
Monika Fąka 
„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, 
musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, 
osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. 
Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania.”
Copyright (c) 2021, wszelkie prawa zastrzeżone.